מקצת לקוחותינו

תהליך ושיטת הייעוץ


הייעוץ העסקי המקיף : על אודות התהליך

חברת BizVision מתמחה מאז שנת 2002 במתן ייעוץ עסקי מקצועי ומקיף לעסקים וארגונים בכל קנה מידה. הייעוץ העסקי שאנו מציעים מבוסס על מיפוי מדוקדק של הארגון והצעת דרכי פעולה הנוגעות בתחומים רבים של הפעילות. התכנית שאנו מציעים ליישום כוללת מתן פתרונות לתחומים בהם הארגון פועל בצורה לא מיטבית : דגשים ניתנים לא רק לפן הפיננסי או החשבונאי אלא גם לכלל המקטעים הרלוונטיים לרבות ניהול העובדים וייעוץ ארגוני המשלב חונכות עסקית, שיווקית וניהולית.

אנו מאמינים כי ייעוץ עסקי איכותי הוא כזה שאינו מתמקד בפלח אחד של פעילות העסק, שכן מבט על הארגון חייב לכלול כל אספקט הרלוונטי לעבודה ולפעילות. לארגונים יש פן פיזי ופן רעיוני, וההתמחות של חברת  BizVisionלייעוץ עסקי היא כריכת כלל המשתנים בעסק והנסיבות המובילות לתוצאות לגוף נתונים מפולח אחד– ומתוכו לפעולה בשטח כגוף מאורגן המבין היטב כי לכל מוטיב בפעילות או באלו המפעילים אותה יש נגיעה ממשית לתפוקות העסק ולסיכוייו למקסם את פוטנציאל הרווח שלו. לפיכך, סוג הייעוץ העסקי שאנו מציעים הנו מקיף, קפדני ומדוקדק ומתבטא בשיטות פעולה לוגיות ובהירות בכל מישורי הפעילות של הארגון.

את השיטה המולטי-דיסציפלינארית שלנו יישמנו לאורך שנות פעילות ארוכות בקרב מגוון לקוחותינו, בהצלחה ניכרת. שיטות רב רובדיות של פעילות מתאימות בעצמן - ואת עצמן - לכל תחום פעילות שהוא שכן הן מבטאות את תפיסות הבסיס המונחות בתשתית הפעילות. חידוד של מושגים אלו והטמעתם בקרב כל הדרגים בארגון הוא גם הבסיס להצלחה, ולשם כך כוללת תכנית הליווי העסקי שלנו מידה רבה של ליווי אישי וחונכות בתחומים בהם קיים מקום לחיזוק והדגשה. לקוחותינו מגיעים ממגוון רחב של רקעים במשק הישראלי וכוללים מוסדות, גופים וחברות פרטיות. חברת BizVision מעניקה ליווי עסקי בין השאר לעסקים וארגונים בתחום השיווק והייצור, המדיה וההייטק, האופנה והבנייה.

 

כיצד מתבצע תהליך הייעוץ העסקי

כאמור, התהליך מתחיל במיפוי מדוקדק של הארגון - והצעד הראשון הוא למקם את הארגון על גבי הסקאלה הפיננסית. לוח זמנים לפעילות מורכב בשיתוף הנהלת הארגון או מנהל העסק וכן נערכות שיחות רקע מתוכן תעלה בצוותא תמונה ברורה. בשלב זה ירוכז כל החומר החשבונאי הרלוונטי לרבות הדו"ח השנתי ומאזני הבוחן, דוחו"ת ומסמכי הבנק ונתוני הפעילות שיפולחו כנדרש. בהמשך מועברים כל הנתונים לניתוח פיננסי המתבצע לפי פיתוח של חברת BizVision ומציג בסופו תמונת נתונים מפורטת וברורה בפני מנהל העסק. בשלב זה נערכת פגישת עומק בה נדונים הנתונים בכפוף למידע שהופק, ובין השאר התייחסות לדרך בה מנוהל העסק, העבר של הארגון מיום שנוסד, עליות ומורדות לאורך הדרך תוך ניתוח של מאפייני התקופות ועוד.

איסוף הנתונים שמתבצע מכאן והלאה מוביל לפגישה בה תיפרס בפני מנהל העסק תמונת מצב רחבה הכוללת ניתוח כלכלי-פיננסי, ניתוח תפעולי וכן תשתית אסטרטגית לפעילות הקיימת לצד התייחסות ראשונית לדרכי פעולה אפשריות. שלב זה ממוקד בשרטוטתמונת מצב רב-רובדית ומשולבת בפני הנהלת הארגון, תמונההכוללת התייחסות לפרמטרים רביםבשאיפה לריכוז והגדרה של כלל הפרמטרים הרלוונטיים לפעילות. השיחה מובילה בשלב זה לפגישה נוספת שלקראתה תגובש טיוטה לתכנית פעולה לטווח הזמן המיידי.

תכנית הפעולה לטווח הזמן המיידי נועדה לייצב את התשתית הקיימת, לבססה, להרחיבה במידת הצורך ולאפשר בסיס איתן ויציב לפעילות שתניב סביבת עבודה ארגונית ופיננסית נוחה להמשך הפעילות ולהטמעת שינויים. התהליך מסתיים לאחר שהחברה, העסק או הארגון מגיעים לאיזון המתבטא בפעילות נכונה, הממצה באופן מקסימאלי את התשומות וממקסמת את התפוקות. תוצאה זו היא פרי פעולה במישור הפיננסי והתפעולי, הניהולי והשיווקי כאחד - וכאן מתבטאת הייחודיות של BizVision.

אנו מזמינים אתכם לשיחת רקע בה נוכל לפרוס בפניכם את דרך ביצוע התהליך בכל שלב בו מצוי העסק שלכם, החברה או הארגון. מאחורינו שנות ניסיון ארוכות ביישום מוצלח של שינויים כלכליים וארגוניים במוסדות בכל היקף פעילות ואנו לרשותכם לכל נושא החל משלב טרום הקמת העסק ובחינת כדאיות (כמו גם ניתוח עסקי עתידי של ההקמה וההפעלה), ליווי לעסק מתחיל או וותיק, גיבוש תכנית אסטרטגית להבראה או התרחבות וייעול הפעלת הארגון שלכם בכל המישורים, לרבות המישור השיווקי.

לשרותכם בכל עת , לקביעת פגישה בלתי מחייבת

ייעוץ עסקי - יהודה ארבל

 נייד   052-8825717