הכנת מכרזים לשרותי תיקונים ותחזוקה לאוטובוסים

 

רשויות מקומיות , עיריות ומועצות אזוריות נדרשים בתקופה האחרונה לקיים מכרזים בכל הקשור לשרותי תיקונים עבור ציי הרכב שלהם. בד"כ מדובר בציי אוטובוסים להסעת תלמידים ובכלי רכב נוספים המשמשים את הרשות.

במצב כיום רשויות מקבלות שרותי תיקונים במוסכים שונים על פי שיקול דעתו של קצין הרכב. ההוצאה השנתית עבור תיקונים מחייבת מכרז.

בבניית מכרז מעין זה יש לתת מענה לגורמים ושיקולים רבים כדי שהמכרז יענה על דיני המכרזים מחד ולא יצר את צעדיו של קצין הרכב או גורמים אחרים בתוך הרשות

במסגרת בניית המכרז לשרותי תיקונים לאוטובוסים נעשה אפיון ראשוני בסידרת פגישות עם גורמים בתוך הרשות.  האפיון כולל מיפוי אינטרסים וצרכים של הגורמים השונים: מח' תחבורה, מח' כספים, מח' משפטית.

וכן איפיון גורמי החוץ מולם עובדים ברשות המקומית בקבלת שרותי תיקונים לאוטובוסים: יבואני האטובוסים, הסכמי שרות קיימים, ויתר נותני החשרות למועצה בתחום התיקון והטיפול באוטובוסים: פחחות מרכב וצבע, בדיקות שנתיות, בדיקות  וטיפולי שבר,אישורים למינהם , טאכוגרף, מציגים, רפדות וכד'.....

כל המידע שנצבר מאפשר לקבוע את אסטרטגית בניית המכרז באשר אין מוסך הנותן את כל השרותים.

הכתיבה של המכרז מתבצעת בשלבים תוך שיתוף כל הגורמים שנמנו באיפיון הראשוני. אחרת נגיע למכרז כתוב שלא יהיה מקובל כל אחד הגורמים ולא נוכל להוציאו אל הפועל או ייכשל לאחר הוצאתו.

תהליך הכנת המכרז  לשרותי תיקונים לאוטובוסים מחייב שיתוף פעולה של כל הגורמים ורגישות לגבי עמדת כל אחד מבעלי התפקיד.

המכרז לשרותי תיקונים לאטובוסים  חייב לענות על צרכי החוק ולא להצר את צעדיו של איש בתוך המערכת.

להקל ולא להקשות.

 

לחברתנו יש ניסיון בהכנת מכרזים לשרותי תיקונים לאטובוסים ברשויות מקומיות, כולל הגשת מכרזים לגופים ציבוריים.

התהליך הוא מייגע, ולעיתים מנשך זמן רב באשר לא ניתן להתקדם מבלי אישור כל שלב על ידי כל הגורמים לרבות המחלקה המשפטים.