מימון ותכנון פיננסי

 

גם העסקים והחברות  הבינוניים נדרשים במהלך הפעילות השוטפת  לשאלות של מימון פרוייקטים, מימון רכישה של ציוד, מכונות ומרכזי רווח חדשים.

 

המימון בעיקרו הוא הכסף המיועד לכל פעילות שוטפת או חריגה בעסק. הואיל ולכסף יש מחיר בבנקים ומחוץ לבנקים, יש לשקלל את עלות הכסף ותזמונו בתזרים מול הרווח המצופה ותזמונו מהפרוייקט הממומן. 

יש ופרוייקט יהיה רווחי אך בהעדר מימון  מתאים יכנס העסק לקושי תזרימי חמור. 

אי לכך, יש משמעות חשובה לנפח הכסף הנדרש, לעלות הכסף ,לתזמונו, ולרגישות  הגורם המממן במקרה והפרוייקט אינו מניב בהתאם לתוכניות.

 

כל מימון או כסף הנכנס לעסק חייב להיות מיועד למטרה מוגדרת .  או רכישת ציוד, או מימון עלויות פרוייקט וכד',  אין בשום אופן, לשנות את הייעוד, או חלילה לצרוך כסף זה.

זאת באשר, תאריך הפרעון קבוע מראש וכל שינוי ייקר את עלות הכסף שנצרך, והעסק ניצב בפני מתכון בטוח לבעיה פיננסית, תזרימית . 

תכנון פיננסי  

במסגרת התכנון הפיננסי נבחנים פרמטרים שונים  בעסק, כגון: רווחיות, הכנסות, רווח גולמי, הוצאות קבועות,עלויות מימון, יעדי פעילות, ותוכנית עסקית כוללת. 

על בסיס כל הנתונים  הכספיים הידועים אנו בונים דו"ח מאזני  ייעודי לחודש.  דו"ח זה מפרט את הכנסות הצפויות, עלויות הייצור והתפעול, הוצ' ההנהלה והכלליות, הוצאות המימון והרווחיות המתוכננת. 

זהו המבנה התקציבי של העסק / חברה. מבנה זה הוא התכנון של ההתנהלות הכספית של החברה. במטרה לתת תוקף מדוייק יותר של התכנון הפיננסי יש עליה ברזולוציה לתת הסעיפים המאזניים: הוצ' תקשורת , רכב, מיסים, אגרות וכד'. 

מימוש התכנון הפיננסי  

תפקיד התכנון הפיננסי הוא להביא את החברה / עסק לחוף מבטחים, זאת על ידי הקפדה שלא לחרוג ממסגרות התקציב שנקבע. הצלחה של יחידי החברה