בעסקים רבים תזרים מזומנים הוא עקב אכילס. ייתכנו שני מצבים.

1. עסק ברווחיות מיוחדת, עם יתרה חיובית בחשבון הבנק תוך הקפדה על מסגרת הוצאות והכנסות המשאירה יתרה  חיובית קבועה.  מתוך הקפדה על הוצאות והכנסות שוטפות וזהירות יתר בכל הקשור להשקעה והוצאות מיוחדות.

2. עסק ביתרות שליליות או יתרות סביב מסגרות הבנק. כ"כ  ניהול פיננסי שאיינו מותאם לפעילות השוטפת, משיכות שאינן קשורות להוצאות שוטפות ועל חשבון תשלום לספקים.

במקרה השני, ניהול תזרים מזומנים הוא חובה !  כי המשך פעילות במבנה המתואר במצב 2 יביא את העסק בוודאות  לחדלות פרעות ונזקקות לגייס הלוואות או פרעון פקדונות. בכל מקרה אין תוחלת להמשך פעילות בפורמט 2.

מתוך נסיוננו של כ 18 שנה , בכל מקרה שעמד לפנינו לקוח עם קשיים פיננסיים עד כדי צקים חוזרים. תמיד העמדת כלי תזרים המזומנים הביא הצלה של העסק.

 כלי לניהול תזרים מזומנים

ישנם כלים אוטומטיים לניהול תזרים מזומנים, חלק מתוכנות ניהול פיננסי, המחוברים להנהלת חשבונות של העסק. 

כלים אלה מתמקדים בכלים של תנועות בנק, אך חלשות מאוד בכל הקשור לחיזוי פעולות או צפי הכנסות והוצאות. 

אנחנו ממליצים על כלים המאפשרים יכולת להביא לידי ביטוי את כל ההוצאות הקבועות, הוצאות והכנסות וודאיות בצידן יש צק. וכן הוצאות והכנסות שאין בצידן הכנסת וודאית והן ברמת הצפי לקבל או לשלם.

מידי יום יתבצע תהליך קצר של עדכון תזרים המזומנים. בו תהיה השוואה של דף הבנק לאותו היום לפעולות המתוכננות .

פעולות שהיו בדף הבנק ולא בתזרים הממוחשב יתווספו לתזרים הממוחשב. במקביל הכנסות או הוצרות שהיו מתוכננות ולא בוצעו יידחו ליום המחרת. 

בסוף הבדיקה , היתרה בתזרים המזומנים הממוחשב חייבת להיות זהה לדף הבנק.

הכלי הממוחשב מאפשר יכולת לצפות את מצב חשבון הבנק העתידי. לקבל התראות מראש על חריגות עתידיות ממסגרות הבנק ולהתמודד מבעוד זמן. או על ידי דחיית תשלומים או על ידי בקשה מהלקוחות להקדים תשלומים או על ידי פניה לבנק מבעוד מועד ובקשה להעמיד מסגרת זמנית מותאמת לתזרים המזומנים העתידי. 

הכלי מחייב מספר שעות להקמה ראשונית ועדכון יומי של עד חצי שעה לכל היותר.

הכלי מאפשר תכנון פיננסי, מייצב את העסק, מאפשר הסתכלות לתקופה ארוכה של העסק קדימה. מכניס את בעל העסק להבנה של מסגרת ההכנסות וההוצאות.

תזרים מזומנים לדוגמה

 

כלי ניהול

 פיתחנו כלי ניהול רבים לטובת לקוחותינו, בהתאם לענף ולאופי העבודה

בין הייתר ברשותינו כלים מיוחדים לתמחור  שרותים או ייצור מוצרים

ניתן לקבל כלים אלה לשימושכם ללא עלות בשלב זה, אגב פניה למייל

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      בטל 052-8825717     או במייל 

אל יהודה ארבל